ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η κάτωθι πολιτική απορρήτου αφορά στον ιστότοπο eshop.kleopatralectronics.gr, εξυπηρετείται από την SQUARE medias και διέπει την ιδιωτικότητα τον χρηστών που επιλέγουν να τον χρησιμοποιούν. Το κείμενο που ακολουθεί οριοθετεί τις διάφορες περιοχές που αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, επισημαίνει τις υποχρεώσεις των χρηστών, του ισότοπου και της Επιχείρησης και εξηγεί τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Επίσης αναφέρονται αναλυτικά τα μέσα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο για την συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του. Επί της αρχής, αυτός ο ιστότοπος και η Επιχείρηση διατηρούν μία προληπτική προσέγγιση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και αξιοποιούν κάθε δυνατό μέσο για την διασφάλισή της, καθ’ όλη την παραμονή των χρηστών σε αυτόν.

ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ – «COOKIES».

Τα αρχεία αναγνώρισης, «Cookies», είναι αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου, με σύντομο περιεχόμενο, που αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη ενός ιστότοπου. Τα αρχεία «Cookies» αποστέλλονται από τον δικτυακό τόπο προς τον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρώτη επίσκεψή του σε αυτόν και ακολουθούν αντίστροφη πορεία κατά τις επόμενες επισκέψεις του χρήστη στον ίδιο δικτυακό τόπο, επιτρέποντας την παρακολούθηση, αποθήκευση και αξιοποίηση πληροφοριών, που αφορούν στην διάδραση του χρήση με τον δικτυακό τόπο. Αυτό επιτρέπει στον δικτυακό τόπο να προσφέρει στον χρήστη μια εξατομικευμένη εμπειρία πλοήγησης. Τα «Cookies» που προέρχονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο χρησιμεύουν στην αναγνώριση του χρήστη και μέσω στατιστικών δεδομένων στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δικτυακού τόπου προς αυτόν. Η αβλαβής για τον χρήστη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων που δεν αποκαλύπτουν σε καμία περίπτωση την ταυτότητά του, συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου μέσω στατιστικών αξιολογήσεων και συγκριτικών παρατηρήσεων, στην ταχύτερη διεκπεραίωση των παραγγελιών του χρήστη, στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και στην εν γένει βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρόντος δικτυακού τόπου. Η τεχνικής φύσης αποθήκευση αρχείων «Cookies» επιτρέπεται με τη συγκατάθεση του χρήστη, η οποία μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού (browser) ή μέσω άλλης εφαρμογής, για τους σκοπούς της διαβίβασης μιας επικοινωνίας ή της παροχής υπηρεσίας που ρητά έχει ζητήσει ο χρήστης (αρθρ. 4, περ. 5, ν. 3471/2006). Ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί ένα σύστημα ελέγχου των «Cookies», δίνοντας στον χρήστη την δυνατότητα να δεχθεί η να αρνηθεί την εγκατάστασή τους στον υπολογιστή του κατά την πρώτη του επίσκεψη. Αυτό αποτελεί εναρμόνιση με την σχετική νομοθεσία, η οποία επιβάλλει την ρητή συγκατάθεση του χρήστη πριν την εγκατάσταση ή την ανάγνωση τέτοιας φύσης αρχείων στον τερματικό του εξοπλισμό. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου, πως, αν δεν επιθυμούν την εγκατάσταση «Cookies» στον υπολογιστή τους, πρέπει να προβούν σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις του φυλλομετρητή τους, προκειμένου να αποκλείσουν πλήρως την εγκατάσταση «Cookies» από τον δικό μας δικτυακό τόπο η άλλων προμηθευτών. Το λογισμικό που χρησιμοποιούμε διατίθεται από την Google Analytics, η οποία χρησιμοποιεί «Cookies» για να παρακολουθεί την κίνηση του χρήστη. Το λογισμικό αυτό θα αποθηκεύσει ένα αρχείο cookie στον τερματικό εξοπλισμό του επισκέπτη για να παρακολουθήσει την χρήση αλλά δεν θα αποθηκεύσει ποτέ προσωπικές πληροφορίες. Άλλα αρχεία «Cookies» μπορεί να αποθηκευτούν στον υπολογιστή του επισκέπτη από δικτυακούς τόπους συνεργατών μας, δεδομένου ότι ο δικτυακός μας τόπος συνδέεται με αυτούς. Τα «Cookies» αυτά χρησιμεύουν κυρίως για αναφορικούς λόγους και συνήθως λήγουν μετά την πάροδο 30 ημερών. Καμία προσωπική πληροφορία δεν καταγράφεται, αποθηκεύεται ή συλλέγεται. Η όποια χρήση αρχείων «Cookies» για διαφημιστικούς σκοπούς γίνεται στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος. Ο χρήστης δύναται να διαγράψει ανά πάσα στιγμή τα αρχεία «Cookies» από τον τερματικό εξοπλισμό του.

ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑ

Οι επισκέπτες και οι χρήστες των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου κατά την περιήγησή τους στις ιστοσελίδες του, ενδέχεται να κληθούν να παράσχουν εκουσίως πληροφορίες και δεδομένα που τους αφορούν προκειμένου να εγγραφούν σε υπηρεσίες, να λαμβάνουν ενημερώσεις, να παραγγέλνουν προϊόντα και να απολαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος kleopatraelectronics. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η Επιχείρηση και τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας και διατηρούνται σε αρχείο είναι τα δεδομένα που οι ίδιοι οι χρήστες – επισκέπτες εκουσίως και με δική τους ευθύνη παρέχουν στην Επιχείρηση κατά την εγγραφή τους ως χρήστες, ή κατά την συμπλήρωση ειδικής φόρμας παραγγελίας προϊόντων. Στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνεται κάθε πληροφορία αναφορικά με το υποκείμενο των δεδομένων, με τις στο νόμο προβλεπόμενες εξαιρέσεις. Στα δεδομένα περιλαμβάνονται και προστατεύονται ιδιαιτέρως και τα χαρακτηριζόμενα στο νόμο ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (αρθρ. 2, παρ. 1β, ν. 2472/1997). Τα απλά προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα μη ευαίσθητα. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών – χρηστών, με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων, συνίσταται σε κάθε εργασία ή σειρά εργασιών όπως, η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή (αρθρ. 2δ, ν. 2472/1997). Η επεξεργασία δεδομένων των χρηστών από την Επιχείρηση μας είναι απόρρητη. Η Επιχείρηση μας λαμβάνει  κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η Επιχείρηση ενεργώντας με βάση την αρχή της νομιμότητας, της προσφορότητας και της αναλογικότητας, προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων των χρηστών, τα οποία αποκτά με νόμιμο τρόπο και διατηρεί σε αρχείο, αυστηρά υπό τις προϋποθέσεις του νόμου (αρθρ. 5 ν. 2472/1997), αποκλειστικά και μόνο κατόπιν συγκατάθεσης του χρήστη – υποκειμένου των δεδομένων. Η Επιχείρηση δηλώνει ότι προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών τα οποία συλλέγει κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και τα οποία, υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία εν όψει των σκοπών αυτών. Σκοποί που δικαιολογούν την επεξεργασία είναι μεταξύ άλλων η εκτέλεση των παραγγελιών των χρηστών του παρόντος δικτυακού χώρου, η αιτηθείσα ενημέρωση των χρηστών μέσω newsletter και η εν γένει αποτελεσματικότερη παροχή σε αυτούς των προσφερόμενων υπηρεσιών της Επιχείρησης. Νόμιμα επεξεργάζεται η Επιχείρηση μας και διαβιβάζει δεδομένα των χρηστών στις συνεργαζόμενες εταιρείες μεταφορών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Οι επισκέπτες – χρήστες κατά την καταχώριση των δεδομένων τους στις φόρμες παραγγελίας, συγκατατίθενται στην επεξεργασία των στοιχείων τους για τον σκοπό αυτόν. Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια μέχρις ότου, η διατήρησή τους δεν είναι πλέον απαραίτητη, οπότε και διαγράφονται οριστικά. Η επεξεργασία περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο (άρθρ. 5, παρ. 1, ν. 3471/2006). Περαιτέρω, τα συλλεγόμενα - επεξεργαζόμενα δεδομένα είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας, είναι, δε, ακριβή και εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση (με νόμιμες διαδικασίες) και διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους (αρθρ. 4 παρ. 1 Ν. 2472/1997). Ειδικότερα, σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών – επισκεπτών είναι μεταξύ άλλων και η διαχείριση του πελατολογίου του ηλεκτρονικού καταστήματος, το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται για την προώθηση προϊόντων κι υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, η παροχή συμβουλών σχετικά με την καλύτερη και αποδοτικότερη χρήση των προϊόντων, η απάντηση σε απορίες ή αιτήματα των χρηστών. Στις συνήθεις δραστηριότητες συγκαταλέγεται η διαφήμιση με την αποστολή διαφημιστικού υλικού μέσω παραδοσιακού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και fax, τηλεφωνικά, με αποστολή γραπτών μηνυμάτων ή με άμεση παράδοση στον υποψήφιο πελάτη. Οι επισκέπτες – χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται ότι: Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτήθηκαν νομίμως και με δική τους ευθύνη, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών της Επιχείρησης ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και όταν δεν έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τους παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσονται, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών τους στοιχείων και αυτό κατά τη συλλογή των στοιχείων επαφής, καθώς και σε κάθε μήνυμα, σε περίπτωση που αρχικά δεν είχαν διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση (άρθρ. 11, παρ. 3 ν. 3471/2006). Το ίδιο ισχύει για όλα τα στοιχεία επικοινωνίας που καταχωρίζουν στον παρόντα δικτυακό τόπο οι χρήστες επισκέπτες. Ο χρήστης – επισκέπτης του παρόντος ιστοτόπου, εφόσον δεν επιθυμεί τη συλλογή και χρησιμοποίηση των προσωπικών του δεδομένων  κατά αυτόν τον τρόπο, μπορεί να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (από αυτούς που αναφέρονται στους παρόντες όρους) και να δηλώσει την αντίρρησή του αυτήν, τόσο κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων του όσο και μετά τη λήψη οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας για τον σκοπό του άρθρ. 11, παρ. 3 ν. 3471/2006. Η Επιχείρηση καταχωρίζει δωρεάν τις δηλώσεις αυτές σε ειδικό κατάλογο. Μοναδικές, περιοριστικά απαριθμούμενες στο νόμο (αρθρ. 5 παρ. 2 ν. 2472/1997) περιπτώσεις, στις οποίες ενδέχεται η Επιχείρηση μας να προβεί σε επεξεργασία των απλών δεδομένων των χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους είναι οι κάτωθι: α) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι υποκείμενο δεδομένων ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου κατά το προσυμβατικό στάδιο. β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόμο. γ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου, εάν αυτό τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του. δ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και εκτελείται από δημόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδομένα. ε) Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών. Περαιτέρω, η επεξεργασία δεδομένων από την Επιχείρηση μας επιτρέπεται και όταν: ο χρήστης μετά από ενημέρωση για το είδος των δεδομένων, το σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών έχει συγκατατεθεί, ή η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία ο  χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος, ή για τη λήψη μέτρων κατά το προσυμβατικό στάδιο, μετά από αίτηση του συνδρομητή ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη (αρθρ. 5, παρ. 2 ν.3471/2006). Ο σχεδιασμός και η επιλογή των τεχνικών μέσων και των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και του εξοπλισμού για την παροχή στους χρήστες των υπηρεσιών της Επιχείρησης μας, γίνονται με βασικό κριτήριο την επεξεργασία όσο το δυνατόν λιγότερων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην επιτρεπόμενη αποθήκευση και επεξεργασία κατά τα ανωτέρω ανήκουν ενδεικτικώς η ενημέρωση του χρήστη, η διεκπεραίωση της παραγγελίας του, η παροχή αιτηθέντων υπηρεσιών και κάθε ενέργεια στα πλαίσια της σύμβασης του χρήστη με την Επιχείρηση μας. Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, όπως αυτά περιγράφονται στον νόμο, δεν συλλέγονται από την Επιχείρηση σε καμία περίπτωση. Κατ’ εξαίρεση από τον κανόνα αυτό δύναται η Επιχείρηση να συλλέξει και επεξεργαστεί ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ύστερα από άδεια της αρμόδιας Αρχής και υπό τις αυστηρές, περιοριστικά αναφερόμενες στον νόμο προϋποθέσεις (άρθρ. 7, ν.  2472/1997). Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, είναι, κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή και σε πλήρη επίγνωση, και με την οποία, το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για το σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα (αρθρ. 2 ια, ν. 2472/1997). Έγγραφος τύπος δεν απαιτείται για την παροχή συγκατάθεσης προς επεξεργασία απλών δεδομένων του χρήστη, επομένως η συγκατάθεση δύναται να δοθεί και ηλεκτρονικά, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Οι χρήστες του παρόντος δικτυακού χώρου κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων ενημερώνονται κατά τρόπο πρόσφορο και σαφή για το σκοπό της επεξεργασίας και τους αποδέκτες των δεδομένων τους. Οι χρήστες απολαμβάνουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, έχουν μεταξύ άλλων δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα τους και αντιρρήσεων κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου (αρθρ. 11,12,13 αντίστοιχα, ν. 2472/1997). Ειδικά οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται μέσω δημοσίου δικτύου επικοινωνιών και των διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και των συναφών δεδομένων κίνησης και θέσης, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 περ. 3, του νόμου 3471/2006, προστατεύεται από το απόρρητο των επικοινωνιών (άρθρ. 4 παρ. 1 ν. 3471/2006). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών στον παρόντα δικτυακό τόπο προστατεύονται ως απόρρητα μέσω κατάλληλων τεχνολογικών μέσων και μεθόδων. Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή μόνο υπό τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Συντάγματος. Απαγορεύεται, στους επισκέπτες, χρήστες και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο φορέα, η χρήση λογισμικού υποκλοπής των δεδομένων των χρηστών που διατηρεί η Επιχείρηση μας καθώς και η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων – μεταξύ άλλων και των δεδομένων κίνησης – για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς (άρθρ. 4, περ. 2, ν. 3471/2006). Η Επιχείρηση μας δηλώνει ότι δεν εφαρμόζει καμία από τις ανωτέρω τεχνικές και πρακτικές και οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων χρηστών γίνεται εντός των αυστηρώς  καθορισμένων προϋποθέσεων του νόμου.

EMAIL NEWSLETTER

Ο ιστότοπος αυτός διατηρεί πρόγραμμα διαχείρισης newsletter, με σκοπό την ενημέρωση των εγγεγραμμένων σε αυτό χρηστών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει. Οι χρήστες μπορούν να εγγράφονται σε αυτό μέσω μιας αυτοματοποιημένης δικτυακής διαδικασίας με δική τους πρωτοβουλία, επιθυμία και ευθύνη. Κάποιες αιτήσεις εγγραφής ενδέχεται να προωθούνται κατ’ εξαίρεση εκτός του αυτοματοποιημένου συστήματος σε συνέχεια γραπτής συμφωνίας με τον χρήστη. Οι διαφημιστικές ενέργειες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που διενεργούνται από αυτόν τον δικτυακό τόπο και την Επιχείρηση ενδέχεται να περιέχουν λογισμικό παρακολούθησης μέσα στο ίδιο το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αυτή, αποθηκεύεται σε βάση δεδομένων μόνο η διαχείριση του μηνύματος από τον χρήστη για μελλοντική ανάλυση και αξιολόγηση. Στην έννοια διαχείριση μηνύματος περιλαμβάνονται: η ανάγνωσή του, η προώθησή του, η επίσκεψη των δεσμών που περιέχονται σε αυτό, η καταγραφή της ώρας, ημερομηνίας και της συχνότητας με την οποία συμβαίνουν αυτές οι ενέργειες. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την βελτίωση των μελλοντικών διαφημιστικών ενεργειών ώστε να απευθύνεται στον αποδέκτη υλικό όσο το δυνατόν περισσότερο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του. Στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, οι χρήστες έχουν πάντα την δυνατότητα να διαγραφούν από την λίστα αποδεκτών μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος. Η διαδικασία διαγραφής είναι απλή και περιγράφεται ευκρινώς και αναλυτικά στο τέλος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος. Στην περίπτωση που η αυτοματοποιημένη διαδικασία δεν είναι διαθέσιμη θα προσφέρονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το πώς μπορεί ο χρήστης να διαγραφεί από την λίστα αποδεκτών των διαφημιστικών μας ενεργειών.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η Επιχείρηση μας δηλώνει ότι ελέγχει επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των προσφερόμενων υπηρεσιών της στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Συνιστάται στους επισκέπτες, κατά την περιήγησή τους στον παρόντα δικτυακό τόπο να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs κ.α.. Η Επιχείρηση μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του χρήστη των υπηρεσιών μας και τα δεδομένα του χρήστη καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του χρήστη ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω, εφόσον εκπληρώνει τις νόμιμες υποχρεώσεις πρόνοιας και λήψης των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και αποτροπής βλαβών. Ο δικτυακός μας τόπος ενδέχεται να περιέχει χορηγούμενους συνδέσμους και διαφημίσεις. Ακολουθώντας οποιονδήποτε από αυτούς τους συνδέσμους ο χρήστης οδηγείται στον ιστότοπο του διαφημιζόμενου, μέσω ενός άλλου προγράμματος το οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies και το οποίο θα καταμετρήσει τις επισκέψεις που προέρχονται από τον ιστότοπό μας. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει στην εγκατάσταση cookies στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ακολουθούν εξωτερικούς συνδέσμους με δική τους ευθύνη και η Επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει σε αυτούς από την επίσκεψή τους στους εξωτερικούς συνδέσμους. Η Επιχείρηση μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν τους επισκέπτες μας νόμιμα τοποθετούμενοι, στον παρόντα δικτυακό τόπο, σύνδεσμοι (hyperlinks), πλαίσια (frames) κλπ. Η Επιχείρηση μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία του χρήστη από τους κινδύνους της προηγούμενης παραγράφου και κάθε άλλη επιζήμια συμπεριφορά και πρακτική, εφόσον αυτοί εκδηλώνονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον Τραπεζικού ιδρύματος, διαφημιζόμενου φορέα στον παρόντα ιστότοπο ή συνεργαζόμενης Επιχείρησης ταχυμεταφορών κ.α., ακόμα και αν η παραπομπή σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους γίνεται από σύνδεσμο στον παρόντα ιστότοπο «hyperlink», διαφημιστικό «banner» κ.α. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των επισκεπτών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο χρήστης.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η επικοινωνία, η χρήση και οι ενέργειες που γίνονται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες συμμετέχει αυτός ο δικτυακός τόπος και η Επιχείρηση υπόκεινται στους όρους χρήσης και στην πολιτική απορρήτου που ορίζει η εκάστοτε πλατφόρμα. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού αυτού τόπου να χρησιμοποιούν με σύνεση αυτές τις πλατφόρμες και να φροντίζουν ώστε η εμπλοκή τους και η επικοινωνία τους με αυτές να γίνεται με προσοχή σε σχέση με την ιδωτικότητα τους και τα προσωπικά τους δεδομένα. Δεν θα ζητηθούν ποτέ από αυτόν τον ιστότοπο ή την Επιχείρηση προσωπικές ή ευαίσθητες πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και συμβουλεύουμε όποιον επιθυμεί να συζητήσει πληροφορίες ανάλογης φύσης με την Επιχείρηση να επικοινωνήσει απευθείας με την Επιχείρηση, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτός ο δικτυακός τόπος ενσωματώνει συνδέσμους προς τις υπό συζήτηση πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης απεικονιζόμενους ως κουμπιά, τα οποία εξυπηρετούν στο να κοινοποιούμε περιεχόμενο από διάφορες ιστοσελίδες προς την εκάστοτε πλατφόρμα. Επισημαίνουμε στου χρήστες/επισκέπτες αυτού του ιστότοπου, ότι χρησιμοποιούν αυτούς τους συνδέσμους με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη και τους υπενθυμίζουμε ότι οι πλατφόρμες είναι πιθανόν να καταγράφουν και να παρακολουθούν τις κοινοποιήσεις τους μέσω του λογαριασμού που οι ίδιοι διατηρούν σε αυτές. Η Επιχείρηση είναι πιθανό να διαθέτει συνδέσμους προς σχετικούς με το αντικείμενο της ιστότοπους μέσα στην σελίδα που διατηρεί στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Συμβουλεύουμε τους χρήστες και επισκέπτες να ακολουθούν αυτούς τους συνδέσμους μετά από σκέψη και με προσοχή. Η Επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι κοινοποιούνται μόνο αληθή url στην σελίδα της, τυγχάνει όμως οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να συλλέγουν πληροφορίες για αποστολή διαφημιστικού υλικού ή για άλλες μη εγκεκριμένες από τον επισκέπτη χρήσεις. Ως εκ τούτου, η Επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία ή ενόχληση προκληθεί στον επισκέπτη από την χρήση αυτών των συνδέσμων.